Behovet for å skrive

blogging-computer-desk-34658.jpg

 

 

 

 

 

 

Hvordan blir en bok til?

I mitt tilfelle har det tatt over 40 år. Jeg har alltid skrevet. I dagbøker, notatbøker, lapper, i margen på skolebøker, aviser, kvitteringer og servietter. På skrivemaskiner av «pling-typen», og etter hvert på forskjellige elektroniske maskiner. Hva jeg skriver på og med er faktisk ikke så viktig, men jeg har, helt siden jeg var liten, hatt dette sterke behovet for å skrive. Det er som om skrivingen gjør det lettere å tenke, som om både tanker og følelser faller på plass og blir mer forståelig.

Jeg kan si som forfatteren Flannery O’ Connor : «Jeg skriver fordi jeg ikke vet hva jeg tenker før jeg leser det jeg sier.»

«I write because I don’t know what I think until I read what I say.»